Hero Wave

Stukje Schouwen is een paradijs voor de patrijs

De patrijs is mascotte van dit project dat als doel heeft akkervogels te beschermen. Daarvoor werken natuurorganisaties en boeren in verschillende landen samen. ,,De patrijs is een soort uithangbord, omdat het een heel kieskeurige vogel is. Heeft de patrijs het naar z’n zin, dan is het voor andere akkervogels ook wel goed”, licht Caroline Geluk van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)

Acht Schouwen-Duivelandse boeren dragen hun steentje aan het project bij. Door zaadmengsels aan de randen van hun akkers te strooien, die een jaarrond voor beschutting en voedsel zorgen. Of door keverbanken aan te leggen; een uit Engeland overgewaaide methode om goede insectenplekken te creëren. Lekker voer voor de kuikens, maar ook een natuurlijke vorm van plaagdierenbestrijding. Dat is het leuke aan dit internationale project, vindt Geluk. ,,Je leert van wat anderen al hebben geprobeerd.”

In de twee jaar dat het vierjarige project nu loopt is al veel gebeurd. Er wordt gewerkt met referentiegebieden, zodat gekeken kan worden wat de maatregelen opleveren. Hoe het er nu voor staat, komt aan de orde tijdens een informatieavond op dinsdag 8 mei in sportcentrum Westerschouwen. De avond begint met een korte excursie om 18.30 uur.

Aanmelden kan via info@landschapsbeheerzeeland.nl