Hero Wave

De Zeeuwse platte oester komt weer terug

Met de platte Zeeuwse oester ging het de afgelopen eeuw niet echt goed. De strenge winter van 1962-1963 en de toen heersende oesterziekte, reduceerde het aantal oesters aanzienlijk, maar nu komt de platte Zeeuwse oester weer terug.

Volgens de biologen van Nature Today werd dit veroorzaakt door een variant van het herpesvirus, dat in 2010 in de Oosterschelde en in het Grevelingenmeer werd aangetroffen. Dit virus veroorzaakte sterfte onder de Japanse oesters. De Zeeuwse platte oester kan beter tegen dit virus en vestigt zich op de plekken waar deJapanse oesters zijn verdwenen.

Dus goed nieuws voor de verwende oesters eter. Kom en geniet van de overheerlijke platte Zeeuwse oesters. De top op het gebied van de goede oesters.